Aktuality
19. 07. 2006
Průběžný stav červencové soutěže:
1. místo:
Jan Měchura, Praha 5, 23 ks
2. místo:
Svatoslav Svoboda, Milotice, 21 ks
3. místo:
Petr Červenka, Ostrava, 15 ks
18. 07. 2006
Chcete se podívat na areál festivalu, kde, jak a co bude pro vás přichystané? Pak se mrkněte na praktické, je tu vše :)
12. 07. 2006
Pro držitele karet ZTP / TP máme připravené polovičí vstupné a to pouze na místě. Pokud má někdo přidělený doprovod, pak se tato cena vztahuje i na něj :)
FUN - festivaly.unas.cz
Praktický průvodce festivalem

Akreditace

Akreditace reportérů je možná pouze při splnění podmínek pro získání akreditace Press, které získáte od PR manažerů uvedených v kontaktech na www.hrachovka.com. Akreditace si poté budete moci vyzvednout u vstupu do areálu festivalu.

Bezbariérový přístup

Přístup do areálu je bezbariérový včetně celého areálu festivalu. Vozíčkářům umožníme vstup do zóny před pódium, odkud mají možnost shlédnou vystoupení své oblíbené kapely bezprostřední blízkosti. Dále pak v areálu budou bezbariérové mobilní toalety pro vozíčkáře.

Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu účinkujících, návštěvníků a dále na ochranu festivalových prostor. Identifikovat ji budete moci velmi snadno podle jednotného oblečení (zelené trička s potiskem loga Hrachovky, zelené reflexní vesty s nápisem SECURITY - PEAS Production, černé bundy s nápisem SECURITY zvláštní bezpečnostní agentury).

Při jakýchkoli problémech, prosíme, upozorněte pořadatele. Docílíte tak ladnému průběhu akce.

Děti

Děti do 12-ti let mají vstup zdarma a to v doprovodu rodiče. Vezměte si proto průkazku na autobus nebo vlak sebou, kontrola bude provedena u vstupu.

Doprava

Doporučujeme využít možnosti vlakového nebo autobusového spojení. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem a zácpám na příjezdových komunikacích.

Drogy

Je zakázáno vnášet do areálu festivalu a stanového městečka jakékoliv drogy. Výjimku tvoří pouze drogy povolené legislativou České republiky (například cigarety apod.)

Doporučené věci s sebou

Jelikož festival je vícedenní záležitostí, buďte proto připraveni. Doporučujeme si vzít s sebou občanský průkaz, kartičku pojištěnce, peníze, hygienické potřeby, stan, spacák a věci osobní potřeby. Je dobré si vzít i pláštěnku a zámek na stan, člověk nikdy neví.

Fotografování, filmování a nahrávání

Na festivalu je povoleno fotografování a natáčení pouze předem akreditovaným fotografům. Tolerované budou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. Při vystoupení headlinerů platí pro všechny absolutní zákaz fotografovaní. Zakázáno je též fotografování s bleskem nebo natáčení s reflektorem.

Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Mezi tyto zařízení patří kamery typu Dv, mini DV, HDTV, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8; dále to jsou profesionální fotoaparáty, jak digitální, tak zrcadlovky. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi "profesionální", náleží výhradně bezpečnostní službě. Všem divákům tedy doporučujeme, aby fotoaparáty, kamery a nahrávací zařízení nechali raději doma.

Hygiena

V areálu festivalu a stanového městečka bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC i s bezbariérovým vstupem, které budou rovnoměrně rozloženy a každodenně vyprazdňovány. Budeme se snažit o včasné doplňování toaletního papíru. Přesto doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu. V areálu festivalu budou zřízeny umývárny a sprchy. Dále bude v areálu umístěn dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Pokud dojde k naplnění odpadkového koše, prosíme, aby jste kupili odpad vedle koše na jednu hromadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

Identifikace návštěvníka

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a k možnosti postavit si stan ve stanovém městečku. Identifikačním náramkem je povinnost se prokázat při každém vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v areálu. V případě nemožnosti se prokázat nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden z areálu festivalu bezpečnostní službou.

Informační stánek

Na festivalu bude zřízený informační stánek v nepřetržitém provozu, kde se budou poskytovat informace o areálu a časovém harmonogramu programu, popřípadě informace o první pomoci, pořadatelské službě, informace o dramaturgii jednotlivých scén a případných změnách. Bude zde i místo ztrát a nálezů.

Občerstvení

Bude zajištěn dostatečný počet velkých barů, jak s občerstvením, tak jídlem všeho druhu a to i vegetariánským. Rozmístěny budou po celém areálu.

Odpad

V areálu bude umístěn dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Pokud dojde k naplnění odpadkového koše, prosíme, aby jste kupili odpad vedle koše na jednu hromadu.

Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

Parkoviště

V rámci festivalu bude zřízeno parkoviště pro návštěvníky festivalu. Kapacita místa je omezená, proto doporučujeme použít výhradně vlakové nebo autobusové dopravy. Za věci uložené v autě neručíme. V areálu parkoviště bude zakázáno stanovat.

První pomoc

Na festivalu bude permanentně přítomný sanitní vůz a sanitní stan včetně zdravotnického personálu - lékaři a zdravotní sestry. V případě nouze můžete též kontaktovat členy pořadatelské služby.

Psi

Do areálu festivalu je povolen vstup psů s výjimkou bojových plemen (pitbull, rotvailer, dobrman apod.) a to pouze na vodítku a s náhubkem. Volný pohyb psů je přísně zakázaný. Zakázaný vstup mají také zjevně agresivní psi jakéhokoliv plemena.

Stanové městečko

Stanování ve stanovém městečku je vyhrazeno pouze pro návštěvníky festivalu a je bezplatné. Do stanového městečka budou vpuštěni pouze návštěvníci s identifikačním náramkem. Městečko bude vybavené mobilním sociálním zařízením.

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard. Veškerý odpad prosím odhazujte do rozmístěných kontejnerů.

Do stanového městečka není možno zajíždět s automobilem a pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti. Přivezte si s sebou zámek na zamknutí stanu.

Stanové městečko bude zpřístupněno od čtvrtku od 8:00 ráno do neděle 15:00.

Valašské Meziříčí - informace o městu

Veškeré informace o tomto krásném městě, včetně základních informací, informací z historie i informacích o ubytování, eventuálně o dopravě naleznete na internetových stránkách www.mestovalmez.cz

Video

Natáčení na video respektive na jakýkoliv jiný formát je přísně zakázáno.Výjimku tvoří předem akreditovaní kameramani.

Zákazy

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jak bodné, střelné či sečné, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, nahrávací a záznamové zařízení uvedené v odstavci fotografování . a ani fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu bez povolení pořadatele a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

Ztráty a nálezy

V areálu bude zřízená úschovna, proto doporučujeme nenosit s sebou cenné věci. V případě ztráty nebo nálezu se prosím obracejte na informační stánek. V případě že chcete nahlásit ztrátu je nutné poskytnout přesný popis ztracené věci a mít s sebou občanský průkaz, pas nebo řidičák. K jejímu vyzvednuti je pak nutné přesně popsat do detailů ztracenou věc a prokázat se průkazem.

Stáhněte si Adobe Reader